Praktijkregels

Praktijkregels

Heeft u een afspraak voor een behandeling bij ons in de praktijk, dan vragen wij u vriendelijk zich te houden aan de onderstaande basisregels:

  • Wanneer zich een calamiteit voordoet, dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie op te volgen.
  • Cliënten dienen zich te gedragen volgens de algemeen geldende normen en waarden.
  • Wij verwachten van u dat u de persoonlijke hygiënische regels in acht neemt en zorgt voor een goede lichaamsverzorging.
  • Laat uw kleding niet onbewaakt achter in de wachtruimte. U kunt deze meenemen naar de behandelruimte.
  • De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen in en om de praktijk..
  • We verzoeken u bij het parkeren van fiets of auto rekening te houden met anderen.
  • Het gebruik van een mobiele telefoon tijdens de behandeling is niet toegestaan.
  • We verzoeken u bij binnenkomst plaats te nemen in de wachtkamer.
  • Bij ons is het niet toegestaan om in de praktijk, waaronder de wachtruimte, te roken.

Afspraak afzeggen of verplaatsen

Indien een afspraak om welke reden dan ook niet door kan gaan, dient u dit 24 uur voor de afgesproken behandeling telefonisch, per mail of whatsapp te melden. Bij verzuim zijn wij genoodzaakt de behandeling in rekening te brengen.

Klachten

Indien u niet tevreden bent of een klacht heeft over de behandeling, kunt u dit melden aan uw fysiotherapeut. Uw klacht zal worden behandeld conform de richtlijnen van het Keurmerk fysiotherapie.

Privacy

De fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing en sinds 2018 de AVG.

Betalingsvoorwaarden

De betalingstermijn voor onze diensten is 14 dagen na factuurdatum. Hierna kunnen zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen genomen worden. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waaronder ook de buitenrechtelijke kosten, komen ten laste van de cliënt.