Nieuwe Samenwerking Anneke van Rossum gz-psycholoog

Na een aantal jaren als fysiotherapeute is Anneke een andere weg ingeslagen.

Anneke is een gedreven gz psycholoog waar ik mee ga samenwerken. Vanuit de literatuur zijn er een aantal factoren die het herstel vertragen. 

Om chroniciteit te voorkomen gaat Anneke patiënten tools aanleren als bewustwording van lichaam en geest mindfulness, stressmanagement, perceptie van pijn enz om zo effectief mogelijk te behandelen wanneer dit nodig is. Uiteraard wordt dit eerst met u besproken als er sprake is van angst, distress, of als pijn u levenskwaliteit ernstig beïnvloed. Het grote voordeel is geen wachtlijst, directe samenwerking en zo nodig overleg.

Het gaat hierbij om oplossingsgerichte therapie. Bij patiënten met chronische pijn wordt vanuit de literatuur geadviseerd om samen te werken.

In ieder geval multidisciplinair, dit omdat de resultaten tegenvallen wanneer een fysio-of manueeltherapeut dit alleen oppakt.

Ik ben dan ook erg blij met deze samenwerking om patiënten effectiever te kunnen helpen.
Somatische klachten worden bij de psycholoog bij de meeste verzekeraars vergoed.

Vanaf 1 augustus kan ik patiënten bij haar inplannen op de woensdag of donderdagavond.

Share This Post

Meer artikelen

Nog niet helemaal contract vrij

In de vorige actuele informatie hebben wij aangegeven per 1 januari 2023 contractvrij te gaan werken. Na veel inspanning om dit waar te kunnen maken

Actueel

Wij zijn nu ook gevestigd in Lelystad

We zijn nu ook gevestigd in Lelystad. Ons bezoekadres is: MSC Manueel Therapie Stemerdink Ketelmeerstraat 192 8226 JX Lelystad Hieronder vindt u een impressie van